การอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ลักษณะของโรงงาน/อาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม โรงงาน/อาคารควบคุมจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ โดยแบ่งออกเป็น […]

อ่านต่อ

ผลงานด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด บริษัท […]

อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

ผลงานด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รอบปี พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

8 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

วันนี้เอาแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการมาฝากครับ วันนี้ทบทวนภาพรวมๆไปก่อน วันถัดๆไป จะค่อยๆลงรายละเอียดให้ทีละหัวข้อนะครับ อีกเดือนกว่าก็จะหมดไตรมาสที่ […]

อ่านต่อ