การรับรอง “งานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงานให้แก่ภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ” ที่ทำงานเกินขอบเขตของขนาดงานที่ระบุในใบอนุญาต

วันนี้มีคำถามจากแฟนเพจ “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” เรื่องการรับรองงานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน ของท่านผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ ที่ถือใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเครื่องกล […]

อ่านต่อ