11

พพ. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

โดยผู้สนใจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฏหมายไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามประกาศ พพ.

 

ทั้งนี้ พพ. ให้การสนับสนุนพาราโบลาโดมตามแบบมาตรฐาน 3 แบบดังนี้

  • ขนาดเล็ก 6 x 8.2 ตร.ม เงินสนับสนุน 125,700 บาท

  • ขนาดกลาง 8 x 12.4 ตร.ม เงินสนับสนุน 253,450 บาท

  • ขนาดใหญ่ 8 x 20.8 ตร.ม เงินสนับสนุน 425,150 บาท

โดยเป็นการสนับสนุนเงิน 35 % จากราคากลางของแต่ละขนาด

 

Link

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนปี 2560

ใบสมัครและใบมอบอำนาจ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 1

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 2

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 3

รายชื่อผู้รับติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์

คู่มือโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2560

 

 

หมายเหตุ:

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ประสานงานโครงการ (ม.ศิลปากร) 098-7477702

ที่มา: www.solardryerdede.com

 

Posted in Articles and tagged , , , .