Mengy_2513

ผลงานด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

  • บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด
  • บริษัท คอลิบรี เอสเซมบรี (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
  • บริษัท ฮิรูตะ ซัมมิท จำกัด

training training2 training3

Posted in Reference.