logo-bg-white

การรับรอง “งานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงานให้แก่ภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ” ที่ทำงานเกินขอบเขตของขนาดงานที่ระบุในใบอนุญาต

ใบ กว. ภาคีวิศวกรพิเศษ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกรพิเศษ ระบุประเภท และขนาดงานที่สามารถทำได้ ด้านหลังใบอนุญาต

วันนี้มีคำถามจากแฟนเพจ “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” เรื่องการรับรองงานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน ของท่านผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ ที่ถือใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเครื่องกล ซึ่งสอบถามเข้ามาครับว่า

กรณีผู้ชำนาญการถือใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษสาขาเครื่องกล มีลักษณะงานที่ระบุไว้ว่าเป็นงานพิจารณาตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ที่มีขนาด xxx กิโลวัตต์ แล้วหากทีมนี้ไปตรวจรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมที่มีขนาดเกินกว่าที่ระบุในใบอนุญาต จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ?

แอ๊ดมินเลยไปหาคำตอบมาให้ และเอามาเผยแพร่เพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับ (คำตอบนี้ตอบโดยเจ้าหน้าที่ของ พพ. ครับ)

โดยปกติเมื่อทำการตรวจสอบและรับรองฯ แล้ว ทางทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการจะต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบให้แก่โรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม ในรายงานนี้ให้แนบเอกสารหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ซึ่งผมได้ร่างเป็นตัวอย่างเอาไว้ให้แล้ว ซึ่งไม่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง แต่เอาเป็นว่าให้มีใจความประมาณในรูปที่แนบมานี้ครับ

หนังสือรับรองของสามัญวิศวกรผู้รับรอง

ที่สำคัญอย่าลืมแนบสำเนาใบอนุญาตของวิศวกรผู้รับรอง พร้อมเซ็นรับรองในสำเนา และในหนังสือรับรองฯมาด้วยนะครับ

…คำถามที่ตามมา…..

  1. วิศวกรผู้ที่มารับรอง จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานหรือไม่?
  2. วิศวกรผู้ที่มารับรอง จะต้องผ่านการฝึกอบรมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานหรือไม่? (ทั้งระดับผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
  3. กรณีวิศวกรผู้มารับรอง ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ซึ่งมีสิทธิตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้ 30 แห่งในรอบปี ตามกฏหมายระบุ การรับรองงานฯให้ภาคีวิศวกรพิเศษนี้ จะนับว่าเป็นการตรวจรับรองการจัดการพลังงาน และถูกหักโควต้าในการตรวจรับรองฯไป 1 ครั้งหรือไม่?

อยากรู้คำตอบละสิครับ อิอิอิ

…คำตอบคือ…

  1. ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  2. ไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  3. ไม่ถูกหักโควต้า ในกรณีที่เป็นผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เข้าใจตรงกันแล้วนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ใครมีข้อสงสัย หรือมีประเด็นก็สอบถามเข้ามาได้ที่ enmsauditorthai@gmail.com หรือที่

Inbox ของ Facebook Fanpage ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานนะครับ www.facebook.com/energyauditorthai/

coverpage without no add email

Posted in Articles and tagged , , , , , .